Tag Archives for " forbud "

Forbud

Folkehelseinstituttet advarer mot e-sigaretter og passiv damping

Folkehelseinstituttet logo

Kilde: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinsituttet ledet av Camilla Stoltenberg kom nylig med en fersk rapport som tok seg for seg bruk av e-sigaretter med nikotin. I den kom det fram at de som dampet e-sigaretter med nikotin ble i like høy grad utsatt for nikotin som de som røyket vanlige sigaretter. Det kom som ingen overraskelse på noen, ettersom man tross alt damper nikotin.

Det mange reagerer på er at man kan også utsettes for en passiv damping og derfor bli utsatt for nikotin i store mengder hvis man befinner seg nærme mennesker som damper på elektroniske sigaretter som inneholder nikotin.

De som bruker elektroniske sigaretter med nikotinholdig e-væske bør derfor tenke seg om når de er i umiddelbar nærhet til andre mennesker. Kanskje vi burde tenke på forbud mot bruk av e-sigaretter på steder hvor man befinner seg nærme andre? De som ikke vil eksponeres for nikotin skal jo selvfølgelig slippe dette.

Rapporten har allerede dagen den ble lagt ut fått sterke reaksjoner. Senterpartiets leder Trygve Sladsvold Veum uttaler at han vil at regjeringen revurderer innføringen av nikotinholdige e-sigaretter til Norge til neste år. Helseminister Bente Høie har også sagt at han er negativt overrasket over rapporten.

Amerikanske byer planlegger forbud mot e-sigaretter utendørs

Dessverre foregår det idag en større kampanje mot bruk av e-sigaretter, og flere politikere verden over ønsker å likestille bruken av elektroniske sigaretter med bruken av tobakk-sigaretter, selv omE-sigarett det i realiteten er snakk om to forskjellige ting.

En av byene hvor politikerne jobber mot e-sigaretter er Oahu i den amerikanske staten Hawaii. Der melder lokale medier at politikere vil sette ned forbud mot bruk av e-sigaretter på offentlige steder som parker og busstopper.

Staten Hawaii har allerede nedlagt forbud mot såkalt «vaping» inne i offentlige bygninger. Snart vil de som bruker elektroniske sigaretter også utendørs risikere bøter.

E-sigaretter forbys på puber, kinoer og restauranter i England

Det har i flere år vært røykeforbud i England, og folk virker godt fornøyd med det. Allikevel er det noe man fortsatt kan røyke inne flere steder, og det er e-sigaretter.

Selv om man fortsatt ikke vet hvor skadelig e-sigaretter er, så begynner nå flere puber, restauranter og kinoer i Nottingham i England, melder Nottingham post.esigaretter på pub forbudt