Er e-sigarett med nikotin trygt?

Med ankomsten til e-sigaretter skulle man tro at røykernes uvaner skulle forsvinne. Men så lenge det er nikotin inne i bildet, så vil man aldri kunne anse e-sigaretter som helt trygt. Vi skal i denne artikkelen se på tryggheten ved bruk av e-sigaretter, og det korte svaret på det innledende spørsmålet er at e-sigaretter er langt tryggere enn tradisjonelle sigaretter – både for deg selv og for de rundt deg.

Med nye produkter forekommer det alltid en viss skepsis blant forbrukerne, og det er det vi liker å kalle en sunn skepsis. E-sigaretten ble først funnet opp i 2002, så den har ikke alt for mange år på baken. Når man bytter ut den tradisjonelle tobakken (som man vet er skadelig) med en e-væske, så skjønner vi godt at mange rynker på nesa. Man vet jo tross alt ikke hva denne væsken består av, og det hele kan virke litt «shady». Allikevel skal du nå få høre hvorfor vi mener at bruk av e-sigaretter med nikotin er helt trygt.

I utgangspunktet helt trygt

For det første, så vil man ved å benytte en e-sigarett unngå mange av de skadelige stoffene som tobakk kjent inneholder. Nikotinet er med videre også til e-sigarettene, men den tykke tjæren som man finner i tobakk er helt borte. Det samme gjelder for karbondioksid, som ikke bare er skadelig for deg selv, men også for de som blir utsatt for passiv røyking. Med e-sigaretter er dette ikke noe problem i det hele tatt, og de rundt deg vil nærmest ikke merke at du tenner deg en røyk.
Utfordringen ligger i at det finnes svært mange produsenter av e-væsker for e-sigaretter. Selve e-sigaretten og nikotinet er helt trygt, men med mange produsenter, så kan det bli vanskelig å kontrollere hva som er bra. Undersøkelser har vist at flere e-væsker ikke hadde samsvar i nikotininnhold i forhold til merkingen, samtidig som det ble påvist flere stoffer i væsken som ikke burde vært der. Dette er dog snakk om små og «shady» produsenter, som man uansett bør unngå i utgangspunktet.

Ettersom e-sigaretter er såpass nye på markedet, så har det ikke blitt forsket for mye på problemstillingen enda. Det man kan si er at produsentene av e-sigaretter med nikotin påstår at det er helt trygt. Produktet er tross alt laget for å forbedre røykernes helse, og da er altså et av grepene som er gjort at man har kuttet ut en hel haug med skadelige stoffer. Man har fortsatt nikotinet – der avhengigheten ikke vil forsvinne av seg selv – men ettersom man selv kan justere styrken, så kan man sakte men sikkert bli kvitt avhengigheten.

En sunn skepsis
En av årsakene til at mange tror at e-sigaretter med nikotin ikke er trygt, er nettopp fordi at man mangler dokumentasjon fra helseforskere. Nikotinplastre og nikotintyggegummier har vært vanlig på markedet såpass lenge at de har blitt dokumentert effektive. Det er ingenting som tilsier at e-sigaretter og e-væsker ikke er trygt, men de store helseorganisasjonene i verden (WHO for eksempel) har rett og slett ikke kunne dokumentert det i motsatt fall enda. Derfor er det ingen som har frarådet deg til å bruke e-sigaretter, men heller vil du ikke finne noen anbefalinger fra de offisielle etatene.

Skepsisen til bruk av e-sigaretter er altså bare sunn, men samtidig noe uberettiget. Som et verktøy for å bli kvitt nikotinavhengigheten kan e-sigaretten være veien til røykeslutt, og det faktum at man kan kjøpe e-væsker som ikke inneholder nikotin i det hele tatt, bør være et meget godt argument for deg som ikke klarer å kutte røyken på grunn av vanen.

Fortsatt er e-sigaretter såpass nytt at mange land ikke har opprettet egne lover for de. Den enkle veien enkelte land har gått da, har vært å bannlyse de totalt. I Norge har det inntil videre ikke vært lov å selge e-sigaretter (juni 2014), slik at man må bestille det fra utlandet. Tollen kan stanse importeringen din, men erfaringsmessig skjer dette svært sjeldent. Dessuten er det fullt lovlig å bruke e-sigaretter i Norge, og du kan absolutt fyre den opp når du er innendørs. Den eneste som kan hindre deg fra å gjøre det, er eieren av restauranten eller lokalet du befinner deg i. Nå har også EU nylig åpnet for endringer i lovverket, som skal gjøre det lovlig å selge e-sigaretter. Det betyr at du i veldig nær fremtid nok vil finne slike sigaretter for salg også her i Norge.