E-sigarett Abonnement

Den siste tiden har det dukket opp flere aktører som tilbyr månedlige eller ukentlige leveranser med e-væske med nikotin for din e-sigarett. Aktører som Dansmoke og FortunaCig har på kort tid skaffet seg en større kundebase i Norge grunnet smart markedsføring og norsk service.

Selskapene kan sende deg e-væske med nikotin ettersom de har base i utlandet men samtidig holder seg innenfor EU/EØS området. Dansmoke har blant annet tilhold i Storbritannia. Du kan da kjøpe varer fra dem basert på den norske legemiddelloven som gir deg rett til å kjøpe nikotin for inntill 3 måneders bruk, så lenge du bruker det til å slutte å røyke. Dette er altså fullstendig lovlige tjenester.

Tjenestene fungerer ved at du enten betaler med faktura eller kredittkort, og deretter setter opp en ordning hvor du får dine favorittsmaker tilsendt jenvlig. Dansmoke lar deg for eksempel kjøpe en startpakke, for deretter å sende deg 10 filtre/refills hver 10.dag. Denne ordningen gjør at pris på produkt og pris holder seg lav, og at du samtidig holder deg under den norske tollgrensen.

Du får da e-sigarettene/e-væsken tilsendt helt til du selv ber om at tjenesten stoppes.