Category Archives for "Forskning"

Hva sier e-sigarett forskningen?

E-sigaretter øker veldig i populæritet, men det er ganske mye kontrovers om e er helsefarlige eller ikke… Når man damper på en esigarett, trekker man oppvarmet damp med smak ned i lungene.

Folkehelseinstituttet advarer mot e-sigaretter og passiv damping

Folkehelseinstituttet logo

Kilde: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinsituttet ledet av Camilla Stoltenberg kom nylig med en fersk rapport som tok seg for seg bruk av e-sigaretter med nikotin. I den kom det fram at de som dampet e-sigaretter med nikotin ble i like høy grad utsatt for nikotin som de som røyket vanlige sigaretter. Det kom som ingen overraskelse på noen, ettersom man tross alt damper nikotin.

Det mange reagerer på er at man kan også utsettes for en passiv damping og derfor bli utsatt for nikotin i store mengder hvis man befinner seg nærme mennesker som damper på elektroniske sigaretter som inneholder nikotin.

De som bruker elektroniske sigaretter med nikotinholdig e-væske bør derfor tenke seg om når de er i umiddelbar nærhet til andre mennesker. Kanskje vi burde tenke på forbud mot bruk av e-sigaretter på steder hvor man befinner seg nærme andre? De som ikke vil eksponeres for nikotin skal jo selvfølgelig slippe dette.

Rapporten har allerede dagen den ble lagt ut fått sterke reaksjoner. Senterpartiets leder Trygve Sladsvold Veum uttaler at han vil at regjeringen revurderer innføringen av nikotinholdige e-sigaretter til Norge til neste år. Helseminister Bente Høie har også sagt at han er negativt overrasket over rapporten.

Røyking enda farligere enn man har trodd

Alle vet at røyking er farlig for helsen. Nå har en ny Australsk studie konkludert med at det faktisk er enda farligere enn man har trodd tidligere.

Ifølge en pressemelding fra The Australian National University så kan hele 2 av 3 røykere forvente å dø av sin egen røyking. Det er Professor Emily Banks som har ledet den omfattende studien.

Allikevel er det i Norge en nedadgående trend i bruk av vanlig tobakk, mye takket være bedre alternativer som snus og elektroniske sigaretter. Det beste er uansett å ikke bruke noen nikotinmidler, ettersom nikotin kan skade kroppen langsiktig.

Ny studie understøtter at e-sigaretter hjelper med røykeslutt

En fersk studie utført av forskere i Storbritannia og New Zealand viser at elektroniske sigaretter hjelper til å stumpe røyken. Teamet bak studien tok en nærmere kikk på over 600 deltagere i studien, og hvordan e-sigaretter hjalp med røykeslutt.e-sigarett for røykeslutt

I studien kom de fram til at de som brukte e-sigaretter med nikotin 9% klarte å stumpe røyken på under ett år. Det skal sies at de brukte e-sigaretter med lave nikotin-nivåer, og at effekten kan økes ved å øke innholdet med nikotin i e-væsken.

Studien viste også at e-sigaretter med nikotin gjorde det mye lettere å stumpe røyken, enn med e-sigaretter uten nikotin.

Les mer på Cochrane.org.

Vidar Osvald Haugen sluttet med røyk etter å ha funnet e-sigaretter

Vidar Osvald Haugen fra Porsgrunn var en ordentlig storrøyker i flere år. Han røyket tobakk så og si non-stop, og sto faktisk opp om natten for å tenne seg en røyk! Det har heldigvis endret seg nå.

Til Varden forteller han at det nå kun går i vanndamp etter at han oppdaget elektroniske sigaretter. Han fant en nettbutikk som selger e-sigaretter uten nikotin, og bestemte seg for å teste ut mentolsmaken. Det falt i smak med en gang. Idag er det hele 414 dager siden sist Vidar røyket en vanlig sigarett, og helseeffekten er selvfølgelig veldig positiv. Han sover idag gjennom hele natten.

Han håper derimot at e-sigaretter med nikotin snart blir lovlig å selge i Norge. Idag er det kun e-cigs uten nikotin som lovlig kan selges over disk. Dette synes støttes av Karl Erik Lund i forskningsinsituttet SIRIUS. Han ser den store positive helseeffekten e-sigaretter med nikotin gir når folk slutter med vanlige sigaretter.

Leger formaner til forsiktighet om e-sigaretter

Å røyke elektroniske sigaretter med nikotin er en voksende trend i Norge. Forskning viser at dette er et godt hjelpemiddel for de som vil slutte å røyke vanlige sigaretter, men allikevel er det flere som ser med skepsis på denne trenden.E-sigarett konferanse

Under en konferanse i Munich i Tyskland diskuterte leger bruken av e-sigaretter med nikotin. Her ble det vist fram til at man hos flere rotter som ble utsatt for e-sigaretter så de samme symptomene på lungesykdommer som med vanlige sigaretter.

Bruken av elektroniske sigaretter er idag omstridt, ettersom ingen kan si med sikkerhet hvor usunt det er. Det eneste som er sikkert er at det er mindre skadelig enn vanlige tobakksrøyk.

Forskere er sterkt uenige om e-sigaretter

E-sigaretter har kommet som en farsott de siste par årene, og er nå også på full fart på vei inn i Norge. Samtidig raser debatten om hvorvidt e-sigaretten er skadelig eller sunn.

Faktum er at mange slutter å røyke vanlig tobakk ettersom de begynner med e-sigaretter istedet, men man vet ikke 100% om e-sigaretter er skadelige eller ikke. Det eneste som er sikkert er at det er mye sunnere å dampe elektroniske sigaretter både med og uten nikotin. Flere norske forskere mener det er langt bedre at folk røyker e-sigaretter hvis de først og fremst skal røyke uansett. Det setter denne artikkelen på forskning.no et søkelys på.

Blant de som jobber mot e-sigaretter er det norske Helsedirektoratet og WHO (World Health Organization). Idag er det et forbud mot å selge nikotinholdige e-sigaretter i Norge, men de kan lovlig kjøpes og importeres fra EU og EØS-land.

Forsker vil fjerne forbudet mot nikotin
Karl Erik Lund er en av de som vil fjerne forbudet mot salg av nikotin. Han mener det er mye bedre at nordmenn røyker e-sigaretter med nikotin enn at de røyker tobakk som vi alle vet er meget skadelig.

Det eneste som er sikkert er at e-sigaretter er ekstremt mye bedre enn tobakk med tanke på din egen helse.